Tuổi Tuất – Con Chó

IMG_2510
IMG_2510

Vật Trưng bày , có thể dùng làm quà Tặng , Quà Sinh Nhật , Quà Lưu Niệm

Tuất: Năm Tuất cho biết một tương lai thịnh vượng. Trên khắp thế giới, chó được dùng để giữ nhà chống lại những kẻ xâm nhập. Những cặp chó đá thường được đặt hai bên cổng làng để bảo vệ. Năm Tuất được tin là năm rất an toàn.