Trống đồng gò tay

TRONG-DONG-05
TRONG-DONG-05

Trống đồng gò tay
Kích thước: đường kính 80 – 200mm

Categorized in