Trống đồng đúc

TRONG-DONG-02
TRONG-DONG-02

Trống đồng đúc
Kích thước: đường kính 8–200mm

Categorized in