Thẻ nhân viên 38

IMG_3777
IMG_3777

Thẻ nhân viên đồng
GHH 38
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ