Thẻ nhân viên 33

IMG_3610
IMG_3610

Thẻ nhân viên
GHH 33
Kích thước:
Ghim cài: kim băng, đinh bướm, nam châm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ