Thẻ nhân viên 24

IMG_3771
IMG_3771

Thẻ nhân viên ( có thể thay tên khác)
GHH 24
Kích thước: 20x60mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ