Sổ kỷ niệm 35 năm

IMG_20170223_105056
IMG_20170223_105056

Sổ kỷ niệm 35 năm
SKN 18
Chất liệu: gỗ, kim loại
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in