Số kỷ niệm 65 năm

65周年
65周年

Sổ kỷ niệm 65 năm bằng   kim loại
SKN 33
Chất liệu: hợp kim
Công nghệ: in, khắc

Uncategorized