Số kỷ niệm 80 năm

22
22

Số kỷ niệm 80 năm bằng kim loại đế gỗ
SKN 37
Chất liệu: hợp kim, gỗ
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in