Số kỷ niệm 50 năm

bo-so-ky-niem-PL 82
bo-so-ky-niem-PL 82

Biểu trưng kỷ niệm 50 năm

SKN 24

Chất liệu: mika hoặc pha lê

Công nghệ: in màu nội dung

Categorized in