Sổ kỷ niệm 60 năm

18.1
18.1

Sổ kỷ niệm 60 năm bằng kim loại đế gỗ
SKN 31
Chất liệu: hợp kim
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in