Sổ kỷ niệm 55 năm

SONY DSC
SONY DSC

Sổ kỷ niệm 55 năm bằng kim loại
SKN 28
Chất liệu: hợp kim
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn

Categorized in