Số kỷ niệm 90 năm

IMG_20170223_104225
IMG_20170223_104225

Sổ kỷ niệm 90 năm
SKN 39
Chất liệu: hợp kim
Công nghệ: in màu

Categorized in