Số kỷ niệm 80 năm

IMG_20170223_104727
IMG_20170223_104727

Sổ kỷ niệm 80 năm
SKN 36
Chất liệu: hợp kim hoặc pha lê, mika
Công nghệ: in màu

Categorized in