Sổ kỷ niệm 55 năm

SKN 04
SKN 04

Sổ kỷ niệm 55 năm
SKN 26
Chất liệu: hợp kim mạ vàng
Công nghệ: in, khắc, ăn mòn