Quả táo pha lê 05

IMG_4308
IMG_4308

Quả táo pha lê
Công nghệ: khắc nội dung chữ theo yêu cầu

Uncategorized