Quà tặng họp lớp 23

img_20160324_095518
img_20160324_095518

Quà tặng đĩa đồng hộp gỗ gấp 3

Công nghệ: đồng ăn mòn đổ màu

Mỗi sản phẩm đựng trong 1 hộp xi lót lụa