Quà tặng họp lớp 22

12.08 dia dong hop go
12.08 dia dong hop go

Biểu trưng đĩa đồng hộp gỗ – Quà tặng họp lớp

Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt