Quà tặng họp lớp 18

bieu trung pha le canh sen xanh
bieu trung pha le canh sen xanh

Biểu trưng cánh sen xanh

Công nghệ: in hình ảnh trường lớp, logo, nội dung chữ kỷ niệm lên sản phẩm theo yêu cầu

Mỗi sản phẩm đựng trong 1 hộp xi lót lụa vàng.