Quà tặng họp lớp 16

IMG_4481
IMG_4481

Biểu trưng pha lê tấm cánh buồm đế đen có đồng hồ

Côn nghệ: khắc nội dung theo yêu cầu