Quà tặng họp lớp 12

Dong Ho Tranh
Dong Ho Tranh

Đồng hồ tranh treo tường ( có rất nhiều mẫu tranh hoặc in tranh theo yêu cầu)

Kích thước: có nhiều kích thước khác nhau

Phù hợp tặng thầy cô giáo cũ, tặng văn phòng khoa