Quà tặng họp lớp 12

20 NAM SONG MA
20 NAM SONG MA

Biểu trưng số kỷ niệm pha lê

Kích thước: có nhiều kích thước khác nhau

Có thể làm các số theo yêu cầu: 10, 20, 25, 30 năm………