Quà tặng họp lớp 10

Ca Su
Ca Su

Ca sứ  ( bát tràng, minh long, CK, Long phương)

Công nghệ: in màu, ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu