Quà tặng họp lớp 06

22
22

Biểu trưng pha lê tấm vuôn nghiêng

Kích thước tấm: 7x7cm, 10x10cm, 12x12cm

Công nghệ: ép ảnh tập thể, ảnh trường lớp theo yêu cầu