Quà tặng họp lớp 04

DSC_0466
DSC_0466

Biểu trưng pha lê số kỷ niệm

Công nghệ: cắt số kỷ niệm năm thành lập hoặc khóa học theo yêu cầu