Quà tặng họp lớp 03

IMG_3522
IMG_3522

Biểu trưng pha lê đế đen viền sần

Kich thước: cao 18cm, 20cm

Công nghệ: in khắc nội dung logo và chữ lên sản phẩm theo yêu cầu