Quà tặng họp lớp 02

GB60
GB60

Biểu trưng pha lê hình chiếc lá

Kích thước: cao 10cm, 12cm, 15cm

Công nghệ: in màu, ép ảnh trường cũ, ảnh tập thể lớp lên sản phẩm theo yêu cầu