Quả cầu phong thủy 17

CPT 17
CPT 17

Quả cầu phong thủy đá thạch anh
CPT 17
Đường kính: 80-100 mm