Quả cầu phong thủy 13

IMG_20160404_090519
IMG_20160404_090519

Quả cầu pha lê bắn laze 3D theo yêu cầu
GPT 13
Chất liệu: pha lê K9
Kích thước: 80-110mm