Quả cầu phong thủy 10

CPT 10
CPT 10

Quả cầu phong thủy
CPT 10
Chất liệu: đá mã não
Kích thước: 80-110mm