Quả cầu phong thủy 09

CPT 09
CPT 09

Quả cầu phong thủy pha lê
CPT 09
Chất liệu: pha lê
Kích thước: 80-110mm