Quả cầu phong thủy 07

201009153008_qua_cau_rong
201009153008_qua_cau_rong

Quả cầu pha lê phong thủy bắn laze 3D rồng thời Lý
CPT 07
Chất liệu: pha lê
Kích thước: 80-110mm