Quả cầu phong thủy 05

CPT 05
CPT 05

Quả cầu phong thủy bắn laze 3D rồng thời Lý
CPT 05
Chất liệu: pha lê
Kích thước: 110mm