Quả cầu phong thủy 04

CPT 04
CPT 04

Quả cầu phong thủy pha lê trong
CPT 04
Chất liệu: pha lê
Kích thước: 80-110mm