Quả cầu phong thủy 03

CPT 03
CPT 03

Quả cầu phong thủy xanh lá cây
CPT 03
Chất liệu: đá mã não
Kích thước: 80-110mm