Quả cầu phong thủy 02

CPT 02
CPT 02

Quả cầu phong thủy đá thạch anh 3 mầu phúc lộc thọ
CPT 02
Chất liệu: đá thạch anh
Kích thước: 80mm
Giá bán lẻ: 1.900.000 đ