Quả cầu phong thủy 01

CPT 01
CPT 01

Quả cầu phong thủy
CPT 01
Chất liệu: đá mã não
Kích thước: 80-110mm