Pha lê ép ảnh 18

1
1

Biểu trưng pha lê tấm vuông nghiêng ép ảnh

Kích thước tấm 12cm

GEA18

Công nghệ: ép ảnh theo yêu cầu

Giá: 230.000đ

Categorized in