Pha lê ép ảnh 12

GEA-12
GEA-12

Pha lê ép ảnh
GEA 12
Kích thước:
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: ép ảnh

Categorized in