Pha lê ép ảnh 09

GEA-09
GEA-09

Pha lê  tròn ép ảnh
GEA 09
Đường kính tấm: 10cm, 12cm, 15cm, 18cm
Chất liệu: pha lê trong

Categorized in