Pha lê ép ảnh 06

GEA-06
GEA-06

Pha lê tấm 8 cạnh ép ảnh
GEA 06
Kích thước: đường kính 120mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: ép ảnh

Categorized in