Pha lê ép ảnh 01

Bieu Trung ep anh
Bieu Trung ep anh

Pha lê ép ảnh 01
GEA 01
Kích thước: đường kính 120mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: ép ảnh

Categorized in