Ống cắm bút pha lê 12

Ong cam but 1.
Ong cam but 1.

Ống cắm bút pha lê chân thang, đế xoay
GCB 12
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung