Ô dù thông minh 19

kaz-brella
kaz-brella

Ô dù  cầm tay thông minh
GKO 19
Chất liệu: vải dù, kim loại

Công nghệ: in nội dung theo yêu cầu lên ô

Categorized in