Ô dù cầm tay 15

unnamed (2)
unnamed (2)

Ô dù quảng cáo
GKO 15
Chất liệu: vải dù, kim loại

Công nghệ: in nội dung theo yêu cầu lên ô

Categorized in