Ô dù quảng cáo 01

GKO-01.
GKO-01.

Ô dù
Chất liệu: vải dù, kim loại