Mũ lưỡi trai 12

M12
M12

Mũ lưỡi trai
GM 12
Chất liệu: vải kaki,vải dù, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung