Mũ lưỡi trai 06

M06
M06

Mũ lưỡi trai
GM 06
Chất liệu: vải kaki,vải du, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung