Mũ lưỡi trai 05

IMG_20180404_162729
IMG_20180404_162729

Mũ lưỡi trai
GM 05
Chất liệu: vải kaki,vải du, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung

Categorized in