Mũ lưỡi trai 04

IMG_20180404_162737
IMG_20180404_162737

Mũ lưỡi trai
GM 04
Chất liệu: vải kaki,vải du, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung

Categorized in