Mũ lưỡi trai 03

IMG_20180404_162610
IMG_20180404_162610

Mũ lưỡi trai
GM 03
Chất liệu: vải kaki,vải du, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung

Categorized in